Committee

  1. Home
  2. Committee

Dr. Sandip Chaterjee

Kolkata
Organising Chairman

Dr. V. R. Roopesh Kumar

Chennai
Organising Secretary

Senior Advisory committee

Dr. Vedantam Rajsekhar

Vellore

Dr. K.R. Suresh Bapu

Chennai

Dr. Ashok Jaryal

New Delhi

National Organizing Committee

Dr. Srinivas Babu

Vellore

Dr. Anandh Balasubramaniam

Hyderabad

Dr. Ali Asgar

Mumbai

Dr. Nitin

Dubai

Dr. Nishanth

Chennai

Treasurer

Dr. Saranyan

Chennai